זכור - אמונה בימי השואה


חודש חשוון תשע"א - יהדות אוסטריה בשואה


עדות ג'
בווינה ביום טוב הראשון של פסח תש"א (12 באפריל 1941) נערכה תפילה חגיגית לנוער בגילאי 16-13, שבה השתתפו 450 ילדים חניכי עליית-הנוער, מעונות הילדים, בית יתומים והמוסד לתעסוקת נוער. את הטקס לנוער, וגם את תפילת החג, שבה נטלו חלק כל נכבדי הקהילה, סיימו בשירת התקווה: הקהילה העברית בוינה ביום השבת ט"ו ניסן א' דפסח תש"א (12/4/1941), בשלוש שעות אחר הצהרים, תיערך ברשות השלטון תפילה בציבור לבני הנוער בבית הכנסת, בתוך העיר רחוב זיטנשטטן ד', וזה סדר החגיגה:
מקהלה:
בצאת ישראל ממצריים
חזן ומקהלה:
אשרי יושבי ביתך
(הוצאת הספר)
קריאת התורה, פרשת שמיני
שלשה קרואים לספר
המקהלה שרה לכבודם:
מלכותך ראו בניך
אדיר הוא יבנה ביתו
הללויה
(הכנסת הספר)
הטפה
חזן ומקהלה:
תפילה (בניגון קדושה).
עלינו לשבח
אדון עולם
התקווה
בואו ביחידות ולא בקבוצות !
אל תשהו ברחוב !
דעו לפני מי אתם עומדים ! שמעו בקול מורים ומדריכים ! היציאה בסדר ולא בערבוביה שובו לביתכם בלי הרמת קול !
[בתוך: יהודית באומל, קול בכיות, עמ' 109-110]


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016