זכור - אמונה בימי השואה


חודש חשוון תשע"א - יהדות אוסטריה בשואה


עדות ב'
בשנת תרצ"ח פלשו הגרמנים הנאצים לאוסטריה וכבשו את וינה. הם החלו לרדוף את היהודים ולהתעלל ברבנים. פעם הוציאו מספר רבנים ואדמו"רים ואילצו אותם לטאטא את הרחובות, לקול לגלוגו של ההמון האוסטרי, ולקול בכיותיהם של יהודי העיר, שנצטוו לחזות באדמו"רים והרבנים המושפלים. באותה שעה קיבל על עצמו האדמו"ר [רבי אברהם יעקב] מסדיגורה, שאם יזכה לעלות לארץ הקדושה, יטאטא את רחובותיה. אחר שזכה לעלות לארץ ולהתיישב בתל-אביב, קיים את הבטחתו, והיה יוצא מידי בוקר, בטרם האיר היום, ומטאטא קטע מהמדרכה שסמוכה לביתו. לאחר שהרגיש שחסידיו עוקבים אחריו ומבחינים במעשיו, הפסיק.
[הרב אליעזר מלמד, בשבע, ט"ו בשבט תשס"ד]


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016