זכור - אמונה בימי השואה


חודש חשוון תשע"א - יהדות אוסטריה בשואה


ממדף הספרים
תכתב לדור – וורקא – תולדות חיים ופרקים לדמותה של אשת חיל שרידת קהילת ווארקא המפוארת, ספר זה מביא את סיפורה של הרבנית חוה ליברמן לבית בער. ראשיתו בתיאור העיירה וורקא שבפולין על דמויות המופת שגרו בה. המשכו בתיאור הקהילה היהודית בוורקא תחת הכיבוש הנאצי, החיים בגטו וגירוש יהודי העיירה לוורשה. חוה הגיעה לוורשה ולאחר מכן ברחה עם שני אחיה למאגנושב ולביאליבז'ק, שם התגוררה אצל האדמו"ר ר' מנדלי מוורקא הי"ד. האחים ניצלו מהגירוש לטרבלינקה וחיו תקופה ממושכת ביער ובמקומות מסתור שונים. בעקבות הלשנה הם נשלחו לאושוויץ וחוה ואחותה שוחררו משם על ידי הצבא הסובייטי. לבסוף מובא סיפור שיקומה והבית שהקימה יחד עם בעלה, שהיה רב בלונדון וכעת בצפת.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016