זכור - אמונה בימי השואה


חודש שבט  תשע"א - ילדים ובני נוער בשואה


ממדף הספרים
גיליון זה מציין מלאות חמישים שנה למשפט אייכמן. אירוע זה הוא לדעת רבים אירוע מפתח, קו פרשת מים בזיכרון השואה וביחס החברה הישראלית אליה. אך מעבר לכך, המשפט והפולמוס הציבורי סביבו עוררו וממשיכים לעורר גם שאלות בעלות אופי אוניברסלי על מהות הרוע, על היכולת והלגיטימיות של המשפט לחרוץ את דינו של מי שפעל במערכת פוליטית כמו המערכת הנאצית, על אופניו וגבולותיו של ייצוג הרוע הנאצי ועוד. מגוון המאמרים בגיליון זה מתמודדים עם חלק משאלות אלו.

הגיליון נפתח במאמרו של גדעון גרייף המציג את דמותו ההיסטורית של אייכמן ואת פעילותו בתקופת השואה. התובנות העולות ממאמרו של גרייף יכולות לשמש לקוראים בסיס לעיון במאמרו של משה הלברטל שמתמודד מהזווית הפילוסופית עם מהות הרוע שאייכמן מייצג. המאמרים הבאים בחוברת מציגים את השפעותיו השונות של משפט אייכמן על החברה הישראלית. חנה יבלונקה מאירה בדבריה היבטים שונים ומגוונים של המשפט – בין השאר היותו נקודת מפנה בדימוי של הניצולים ובהקשבה לעדים, וכן השפעתו על השסע העדתי. דליה עופר ממקדת את הדיון בשאלת השפעתו של המשפט על הערכתה של החברה הישראלית את ההתנגדות החמושה מצד אחד ואת ההישרדות בדרכים אחרות מצד אחר ומראה כי חותמו של המשפט על יחסם של הישראלים לשאלות אלו היה רחוק מלהיות חד-משמעי. צבי צמרת מתבונן על המשפט ועל השפעותיו מפרספקטיבה אישית יותר של מי שהיה נער בתקופת המשפט ומשמש כיום בתפקיד מרכזי בהתוויית דרכה של מערכת החינוך הישראלית.

משפט אייכמן, ובעיקר הפער בין הפושע הנאצי הצעיר, הכוחני וחסר המעצורים כפי שתואר בכתב האישום לבין הגבר הקירח וחסר האונים הנתון בתא הזכוכית, מהווים עד היום מוקד לשאלות הנוגעות לייצוגו של הרוע. זהו הרקע למאמרו של יובל ריבלין הנדרש לסוגיה זו מבעד לשאלת הייצוג הקולנועי תוך שהוא מציג נקודת מבט חדשה על הסרט הספציאליסט המבוסס על חומרים מקוריים מהמשפט. שאלת הייצוג וגבולותיו עומדת גם במרכז הדיון ב"בשביל החינוך" – שם היא נידונה מבעד לפרספקטיבות של כמה מהעדויות הבולטות במשפט. הגיליון נחתם בפינה "מגנזי הארכיון" המאירה הפעם את הסוגיה המסקרנת והלא מוכרת של יחסו של אייכמן לארץ ישראל ובמאמר ביקורת על הביוגרפיה החדשה של צייד הנאצים שמעון ויזנטל הנוגעת בין השאר ללכידתו של אייכמן.
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016