זכור - אמונה בימי השואה


חודש שבט  תשע"א - ילדים ובני נוער בשואה


עדות ג'
בצריפנו, צריף הנוער, היו מרוכזים בחורים מארצות שונות המשועבדות תחת שלטון הנאצים. רובם היו מאירופה המרכזית, אולם היו כאן גם מספר רב של בחורים מיוון, אשר הלא גם אליהם הגיעו הכובשים המרצחים. היו ביניהם שומרי תורה ומצוות, אשר שלטו היטב בשפה העברית ולכן יכולנו בשפתנו להידבר בינינו. יום יום היינו מתאספים באחת הפינות של הצריף לתפילה בציבור וגם זוג תפילין משותף היה לנו, כך שגם את המצווה הזאת יכולנו לקיים".
[סיני אדלר, בגיא צלמות, ירושלים תשל"ט]


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016