זכור - אמונה בימי השואה


חודש שבט  תשע"א - ילדים ובני נוער בשואה


עדות ב'
מול המטבח היה חדר גדול מאוד, שנועד לחדר אוכל ושימש גם בית-כנסת – מקום שבו קיימנו כל בוקר תפילה בציבור. היה לנו גם ספר תורה, ובימי שני וחמישי התקיימה קריאה בתורה. מלבד הארון ששימש לנו ארון קודש לספר תורה, עמד בפינה ארון נוסף בשביל סידורי התפילה, החומשים וספרי קודש אחרים. הקפדנו על נטילת ידיים לפני האוכל ועל ברכת המזון אחריו ועל קיום מערכת כל המצוות האחרות. אם כי הדברים לא היו בשבילנו חדשים, הוסיפו והקפידו שרה שטרן ויצחק זכריאש להתמדתם בתנאים הנתונים, והשקיעו הרבה כדי לעשותם חלק בלתי נפרד מאורח חיינו והתנהגותנו, שהיינו מחויבים ומחוברים להם על פי מהותנו כחברי בני עקיבא.
[שרה זלוור-אורבך, תנועת בני עקיבא בגטו לודז' בשנות הכיליון וההשמדה, ירושלים תשנ"ט, עמ' 71]


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016