זכור - אמונה בימי השואה

חודש תמוז  תשע"א - לווית המת בשואה


שאלות מעמק הבכא א'
היות שנתחדשו באחרונה הגזירות הקשות של הצוררים גם על החיים וגם על המתים, ואי אפשר לדעת מתי אפשר יהיה לסדר את הלוויה ולקבור את המת, ובלי ספק ייקח הדבר יום או יומיים, כי מי יודע מה יילד יום, וייתכן מאוד שכעבור כמה ימים לא נוכל למצוא אנשים שיתעסקו בטהרתו. והנה עכשיו הלא ישנם בבית המדרש הזה כמה אנשים מחבריו של הנפטר שהקשיבו לשיעור בדיבוק חברים, לכן מן הראוי שהאנשים הללו יעשו עם המת חסד ואמת ויתעסקו בטהרתו מייד כאן בבית המדרש, וליד השולחן הזה שולחן הלימוד, שהיה רגיל ללמוד כאן משניות וגמרא פרחה נשמתו בטהרה בשעת לימוד המשניות, שזוהי סגולה לנשמה כידוע, אם כן מן הראוי שגם גופו יוטהר כאן ליד השולחן כדת וכדין, כי מי יודע אם למחר או בעוד כמה ימים נוכל לטהרו .
מצוטט בתוך: הרב אפריים אשרי, שו"ת ממעמקים, ב', סימן ג'.


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016