זכור - אמונה בימי השואה


חודש חשוון  תשע"ב - פליטים יהודים מגרמניה לאחר "ליל הבדולח"


עדות א'
בינתיים הגיעו ימי הזעם של השלטון הרצחני לשיא מוראם ופחדם. הרשעים הארורים ימ"ש השתוללו כעדת כלבים משוגעים, שסו ובזזו חנויות היהודים והדביקו על כתלי הבתים ועל עמודי השוקים כרוזי מוות והשמדה ליהודים. כולנו היינו ספוגים הרגשת הזוועה והאימות המתחוללות על ראש יהדות גרמניה. איש מאתנו לא היה בספק על מזימת הרשע והתועבה של אותו רשע מנוול ומטורף שעמד בראש השלטון, שברצונו להשמיד כל העמים השנואים עליו והשמדת זרע היהודים היתה משאת נפשו הטמאה והאכזרית. אלא שלא חדלנו מלקוות לד' ולהתפלל כי מחשבתו של צורר רשע ומזוהם זה תופר וסופו לנחול בושה וכלימה עולמית. היות ושאול יקירנו גמר כבר חוק לימודיו אצלנו החלטתי בלבי להשיאו עצה נמרצת לעזוב את אדמת אשכנז המקוללה אשר כבר פערה את פיה לבלוע אותנו כולנו חיים . וכך היה שאול ז"ל נענה להזמנתו של הרב בוטשקו ונסע למונתרה בשנה שקדמה לפרוץ המלחמה (תרצ"ט). בשנה זו התחילה פרשת הפורעניות לישראל שבימינו, המאורעות המבהילים והמחרידים באו תכופים זה אחרי זה, ועי"כ נפסק הקשר ביני ובין שאול ז"ל. בחורף שנה זו, בתשעה לנובמבר , שרפו הרשעים כמעט את כל בתי הכנסת שבברלין ובשאר ערי אשכנז, אחרי עשותם מעשי פשע בדמם וברכושם של יהודי גרמניה ואחרי גרשם את כל היהודים נתיני פולין, אותם נשיהם וטפיהם לעבר גבול גרמניה. באותו יום נסגר בית מדרשנו הגדול. ידי כולנו, מורי בית מדרשנו וגדולי תלמידינו היו מלאות עבודה לשם הצלת תלמידינו היקרים. פנינו לירושלים, ללונדון, לליברפול, לניו יורק ושיקגו בבקשת עזרה לתלמידים. וכולם נענו לנו, המציאו להם רשיונות כניסה לארצותיהם קבלו אותם בבתי מדרשיהם. וכאן זכור לטוב ידידי הגאון רא"י אונטרמן (שליט"א) שהיה אז רב ואב"ד בליברפול (ועכשיו הרב הראשי לתל אביב ויפו ) שהראה התענינות מיוחדת והשתתפות חמה בגורל תלמידינו ודאגה לאלה שנכנסו לישיבתו.

בעקב מחלה קשה שתקפתני באמצע העבודה נעשיתי בלתי מוכשר לנסיעה רחוקה לארץ זרה. שנים מתלמידי הובילוני לקובנה ושם התגלגלתי כמה חדשים מבלי שיכלו הרופאים למצוא לי מזור. בעצתם הוליכוני אח"כ לעיר וורשא שהצטיינה בכמה רופאים מומחים. הנסיון להוליכני לפריז כפי עצת הרופאים הראשונה לא הצליח לרגל האכזריות של הקונסול הגרמני שסירב לתת לי רשיון מעבר דרך גרמניה לפריז. באמצע חודש אב הובילוני לוורשא ולאחר ג'-ד' שבועות פרצה המלחמה העולמית


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016