זכור - אמונה בימי השואה


חודש ניסן  תשע"ב - פסח מאחורי מסך הברזל


ממדף הספרים
באמצעות עדויותיהם של ד"ר מרדכי וייסקופף ומר דוד לייטנר (דוגו) מתואר הגורל השונה של שתי קהילות, קהילת בודפשט מחד וקהילת הפריפריה מאידך. שניהם נולדו וחיו בהונגריה, שרדו את השואה, עלו לארץ ובנו משפחות לתפארת. בנותיהם, זהבה ותמר, מייצגות את שליחותו של הדור השני בהעברת זיכרון השואה מדור לדור. סיפורם מאפשר הצצה לגורלה של קהילה מפוארת עליה עברה כוס התרעלה בתקופת השואה, ונוגע בשאלות עדינות כגון תקופת האלם של הניצולים וגילויים של ערכי משפחה, גבורה, התנגדות ואמונה. יחידת הלימוד הנלווית לסרט באה להרחיב את התחום ההיסטורי וכן לחזק ולהדגיש תובנות בתחום החינוכי והערכי באמצעות פעילויות לימודיות מגוונות.

לאבותינו ולנו – דור שני מספר דור ראשון (סרט ויחידת לימוד), בהפקת המרכז ללימודי השואה מכללה ירושלים, תשע"ב.


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016