זכור - אמונה בימי השואה


חודש ניסן  תשע"ב - פסח מאחורי מסך הברזל


עדות ב'
היו שם בעיות על בעיות, כיצד להפריד בין מקום הקמח והמים, מקום נאות ללישה, מקום למכונת העריכה ושלחן לחתיכות המצות מרוחק מן התנור… וחוץ מן הקמח שהיה כאמור מן השוק, נעשו כל העבודות, משעת שאיבת המים ועד גמר האפיה, על צד היותר טוב. נשמרו ה'ח"י-דקות' ונקיון המכונה נעשה ללא דופי. ע"י הלקוחות הראשונים נשמע קול במחנה היהודי, כי השתא אופים את המצות כמו 'בשנים כתקונן' ומיום ליום… נתוספו הלקוחות… אחר למעלה משלושים שנות שלטון הקומוניסטי שמחו להכניס לבתיהם לכל הפחות מצות אפויות בכשרות. שעות על שעות, החל משעות הבוקר לפני עלות השחר, עמדו בתור, לפעמים במזג אויר קר וגשום כדי להיות ראשונים לאפיה… אין לשער את השמחה בפניהם של הבעלים, כשחבילת המצות כבר היתה בידם. זאת ועוד. אף אחד לא שכח… לתחוב לתוך אחד הכיסים שמאחורי הגלימה הלבנה שלבשתי, שטרות כסף ברוח נדיבה, אף על פי שאיש לא ביקש זאת מהם אפילו ברמז קל. … לאפיית המצות בשנה הזאת היה הד חזק בין אחינו בני ישראל וכמובן הגיע גם לאוזנם של הקג"ב. עם תום האפיה הוזמן מנהל המפעל וגם גבאי בית הכנסת… ודרשו מהם הבהרות על מה ולמה נשאה אפיית ה'ביסקויטים' אופי דתי עם רב משגיח… כתוצאה מכך סילקו את המנהל מתפקידו ואנשי הקהילה קבלו אזהרה חמורה.

[חיים מאיר כהנא, פרקי חיים, ירושלים תרמ"ג, עמ' 154-157]


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016