זכור - אמונה בימי השואה


חודש סיוון  תשע"ב - ישיבות בגרמניה בין המלחמות


ממדף הספרים
"אנו הולכים בראש מורם", – הוא משפט שנמצא כתוב על קיר במחנה דרנסי, ולפי ההשערה נכתב בידי ליאו קון הי"ד, מגיבורי האלבום שלפנינו. ביטוי זה, שיש בו התרסה והצהרה של גאווה בזהות היהודית, נבחר ככותרת לאלבום ולמצגת, המלווה אותו, משום שהוא מסמל את תגובתם של יהודים שבחרו לאחוז במסורת היהודית מתוך נחישות ואהבה גם בהיותם תחת המגף הנאצי.
במצגת מובאים מסמכים, תמונות ועדויות המספרים על העמידה הדתית של יהודי צרפת בימי השואה, והיא מלווה בקריינות לכל אורכה.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016