זכור - אמונה בימי השואה


חודש תמוז  תשע"ב - חילול ושריפת ספרי תורה בשואה


עדות א'
ההתעללויות ביהודי המקום גברו והלכו, הגיעו ימי פורים והקלגסים ועוזריהם התפשטו על פני העיר, חטפו אנשים ונשים וגם ילדים, כאילו לעבודת כפיה. המון רב הובל לחצר תחנת המשטרה, אז הוציאו הגרמנים ספר תורה ששדדו מאיזה מקום, פתחו את הספר לרווחה, הכניסו את הידות של עץ חיים לתוך האדמה, כך נשאר הספר מגולל ופתוח וגם עומד, קלגס אחד הביא בנזין לרוב, שפך על היריעות ואחרי שהנוזלים החלו בוערים אולצו היהודים לצאת בריקוד, תחת מטר של מכות רצח.

מתוך: אוזרקוב, סדרת: קהילות ישראל, ירושלים ותל-אביב תשכ"ז, עמ' 122


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016