זכור - אמונה בימי השואה


חודש תשרי  תשע"ג - סוכות בשואה


עדות ג'
התקרבו ימי חג הסוכות ודאגנו מה יהיה עם מצות סוכה ואיך נקיים אותה לכל הפחות פעם אחת. ב"ה עלה במוחנו רעיון נפלא שלא רחוק מהמחנה יש מקום שאפשר לגשת לשם באמצע היום בלי בקשת רשות ושם המקום מתאים להקמת סוכה כשרה כי מצאנו מקום בין שני הרים שנוכל להשתמש בהם כקירות ודפנות הסוכה והוספנו עוד דופן מענפים שמצאנו שם וסוככנו אותה כדבעי כדת ובדין עם ענפי אילנות ופסולת עלים וכו', כך שאף אחד מהרשעים לא שם לב לזה כאילו יש כאן משהו שקשור לחגי ישראל וב"ה הצלחנו תמיד באמצע היום לגשת לשם ולקיים מצות סוכה כהלכה רק כמובן שבערבים היה הדבר כרוך בסכנה לגשת כי היה אסור ללכת לשם ואונס רחמנא פטרי', ולשמחתנו לא הית' קץ שב"ה קיימנו גם מצוות סוכה.

מתוך: הרב דוד בן ציון קליין, תהלות דוד, נספר תהלתך


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016