זכור - אמונה בימי השואה


חודש אדר תשע"ג - דברי הצומות וזעקתם


ממדף הספרים
מנהיגות פורצת דרך – הרבי מראדז'ין: רבי שמואל שלמה ליינר, שם עולם כפר הרא"ה, תשע"ב

יחידת לימוד זו עוסקת בדמותו של האדמו"ר מראדז'ין, רבי שמואל שלמה ליינר, שהנהיג את עדתו, לפני מלחמת העולם השנייה, בעיירה ראדז'ין שבפולין. עם פרוץ המלחמה הוא ברח עם משפחתו לעיירה ולודובה. בתקופת השואה התגלה "כדמות הקוראת את המצב לאשורו וזועקת לעשייה אקטיבית כנגד הגרמנים". הוא פעל במסירות נפש להביא לקבר ישראל את גופות היהודים שנרצחו ביערות הסביבה, גזר תענית של שלושה ימים, באייר תש"ב, וקרא להתנגדות לגרמנים. הוא נרצח על ידי הגרמנים בשנת תש"ב בבית העלמין של ולודובה ושם נטמן. היחידה מציגה "דמות של רבי-מורד, רבי של חצר ובית מדרש, אך גם רבי שדמויות ככצנלסון, רינגלבלום ואופצ'ינסקי עמדו דום למולו. המשורר העברי יצחק כצנלסון, שהתגורר בגטו ורשה, כתב עליו את "הפואמה על הרבי מראדז'ין".הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016