זכור - אמונה בימי השואה


חודש חשוון תשע"ד - שבעים וחמש שנים לחורבן יהדות גרמניה


ממדף הספרים
מיכל בן יעקב, גרשון גרינברג וסיגלית רוזמרין (עורכים), הקיץ הנורא ההוא... 70 שנה להשמדת הקהילות היהודיות בערי השדה בליטא, מכללת אפרתה: ירושלים תשע"ג.

קובץ מחקרים זה יוצא לאור בעקבות הכנס הבינלאומי, שהתקיים במכללת אפרתה, בסתיו 2011, לציון שבעים שנה להשמדת רוב הקהילות היהודיות בליטא, למעט: קובנה, וילנה ושאבלי, שגם רבים מבניהם נרצחו בקיץ זה. הקובץ עוסק, בין השאר, בשאלת ההתנגדות לנוכח מדיניות ההשמדה הנאצית החדשה, בפליטים היהודים מליטא בעומק שטחי ברה"מ ובסוגיות של הנצחה וזיכרון. מקום נרחב ניתן בקובץ לתגובות הגותיות של גדולי ליטא לשואה. שלמה טיקוצינסקי מביא את תגובתם של תלמידי בית התלמוד בקלם לעליית הנאצים לשלטון ולשואה. גרשון גרינברג סוקר את תגובותיהם של שלושה ראשי ישיבות ליטאיות: הרב אלחנן וסרמן, הרב אברהם יצחק בלוך והרב אברהם גרודז'נסקי לאנטישמיות הנאצית. וחיים שלם פורש את קורותיו של הרב ישראל זאב גוסטמן מווילנה בשואה ותובנותיו המאוחרות.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016