זכור - אמונה בימי השואה


חודש כסלו תשע"ד - החינוך היהודי בליטא בתקופת השואה


ממדף הספרים
תמיר גרנות, אמונה ואדם לנוכח השואה, א – הגות ב- מסע, אלון שבות תשע"ג
הכרך הראשון של ספר זה דן במקומה של השואה בהשקפתם הדתית של רבנים, אדמו"רים והוגי דעות יהודים ובשאלות הדתיות שהעלתה. בין הנושאים הנידונים בספר: השואה בהיסטוריה היהודית, האם ניתן להסביר את השואה מבחינה תיאולוגית או בלשון אחרת הצדקת האל לנוכח השואה, משמעותו של קידוש השם בשואה, הזיקה בין השואה להקמת המדינה בהגות הדתית, ומצוות הזיכרון.
בכרך השני של הספר מביא המחבר את הגיגיו, שנרשמו לנוכח אתרים שונים בהם מבקרים משתתפי המסעות לפולין. חלקו הראשון של כרך זה עוסק בערכים, סיטואציות ומידות אנושיות כגון שכנות, נקמה, גבורה, חסידי אומות העולם, ילדות ועוד. חלקו השני עוסק בדמויותיהם ובתרומתם לתרבות היהודית של גדולי התורה והחסידות, שפעלו בפולין לפני השואה.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016