זכור - אמונה בימי השואה


חודש ניסן תשע"ד - ליל הסדר בבית הכלא של הגסטאפו בווינה, תרצ"ח


ממדף הספרים
רחל קולנדר, לכל צליל יש סיפור: זהות יהודית בשירים מתקופת השואה, מכללה ירושלים תשע"ד.
שירה ונגינה מלווים את עם ישראל במעגל השנה ובמעגל החיים בעיתות שמחה ועצב. כך גם בשנות הרעה, בתקופת השואה. יחידת הלימוד שלפנינו מגישה לקורא אוסף של שירים שחוברו והושרו בגטאות ובמחנות, והם מבטאים את הזהות היהודית ואת המטען הערכי של העולם היהודי – תקווה, אמונה וביטחון, אבל גם תיעוד, עצב, אבל וקריאה לנקמה.
השירים הללו טופלו ברגישות, אך גם בכלי מחקר מקובלים בספרות ובמוסיקה, על מנת להבין את מקומם בהווי חיי היום יום באותה עת ולאפשר למורה להקנות אותם לתלמידים. הקשרם למאורעות התקופה תורם להבנת הרצף התרבותי של היצירה היהודית ומהווה נדבך בעיצוב הזיכרון והנחלתו לדורות הבאים.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016