זכור - אמונה בימי השואה

חודש ניסן תשע"ד - ליל הסדר בבית הכלא של הגסטאפו בווינה, תרצ"ח


תמונה
"... ...שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו " (מן ההגדה)

בתמונה: יהודים מסבים לשולחן ליל הסדר וקוראים את ההגדה, בנקודת פליטים בגטו ורשה.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016