זכור - אמונה בימי השואה


חודש ניסן  תשס"ד - האות היהודי


ממדף הספרים
אלה שלא נכנעו
משה פראגר

הספר "אלה שלא נכנעו", מביא בפנינו את קורותיה של המחתרת החסידית, תנועת מרי רוחני בגטאות פולין; קרקוב, ורשה, לודז' ועוד.
סיפורם של בחורים ואברכים, שלא הכירו במציאות הסובבת אותם, אלא נאבקו בה בגבורה ובמסירות נפש. מתוך העדויות עולה תמונה של פעילות רחבת היקף, עזרה הדדית, לימוד תורה בצוותא במרתפים ובסדנאות עבודה, כמו גם סיפור על דמויות הוד של מקדשי השם.
מפי העדים נמסרים דברים על המערכה הקשה במחנות הריכוז וההשמדה. שם על פי התהום נמשך המאבק הרוחני של אותם חסידים במטרה לשמור על צלם היהודי תוך קיום מצוות, תפילות וציון חגים ומועדים.

משה פראגר, "אלה שלא נכנעו", בני ברק, תשל"ז.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016