זכור - אמונה בימי השואה

חודש כסלו תשע"ה - חנוכה בשואה


תמונה
"רֹעה ישראל האזינה נֹהג כצאן יוסף" (תהלים פ, ב)

"אמר להם הקב"ה: כיוסף אני נעשה לכם, מה עשה יוסף לאחיו - נחם אותם ודיבר על לבם, אף אתם 'נחמו נחמו עמי יאמר' וגו' " (מדרש פסיקתא רבתי פרשה כט)

בתמונה: הרב צבי יוסף קרליבךהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016