זכור - אמונה בימי השואה


 • ממדף הספרים

  11/27/2014

 • עדויות • תמונה
  הדלקת נרות חנוכה במחנה ווסטברוק

  11/27/2014

 • חודש כסלו תשע"ה - חנוכה בשואה


  תמונה
  "רֹעה ישראל האזינה נֹהג כצאן יוסף" (תהלים פ, ב)

  "אמר להם הקב"ה: כיוסף אני נעשה לכם, מה עשה יוסף לאחיו - נחם אותם ודיבר על לבם, אף אתם 'נחמו נחמו עמי יאמר' וגו' " (מדרש פסיקתא רבתי פרשה כט)

  בתמונה: הרב צבי יוסף קרליבך  הדפסה

  חזרה לתחילת העמוד
  Claims Conference
  © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016