זכור - אמונה בימי השואה

חודש שבט תשע"ה - ט"ו בשבט בגטו וילנה


ממדף הספרים
בשביל הזיכרון, 19 (כסלו תשע"ה) – הצלה בשואה, בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם
גיליון זה מוקדש לעיון בסוגיית הצלתם של יהודים בתקופת השואה. ממדיו של רצח היהודים בשואה הופכים את ההצלה, מניה וביה, לתופעה חריגה. רובם הגדול של היהודים במשטר הנאצי נרצחו ורק מיעוט, באזורים רבים אפילו מיעוט קטן, ניצלו. עם זאת פעולות ההצלה שאכן נעשו מאפשרות לנו לבחון את ההתרחשויות הרחבות יותר – מקרים שבהם לא היו פעולות הצלה כלל או פעולות ההצלה לא יצאו לפועל. זאת כמובן מעבר לחשיבות ההיסטורית, המוסרית והחינוכית של כל אחת מהפעולות הללו כשלעצמה. מקרי המבחן הנידונים בגיליון זה נעים במנעד רחב – החל מיהודים שפעלו להצלת יהודים אחרים ואנשים פרטיים ומדינות שהיה להם עניין בהצלתם של היהודים וכלה בחסידי אומות העולם.

הגיליון פותח במאמרו של רוברט רוזט שסוקר ומנתח שלושה מבצעי הצלה בולטים בתקופת השואה ברמה המדינית. בהשוואה שרוזט עורך בין דנמרק, סלובקיה והונגריה, הוא מפרט מגוון פרמטרים כגון עיתוי הכיבוש הנאצי ואופיו, המצב הגֵאו-פוליטית של כל אחת ואחת מהארצות, היחסים בין הכוחות השונים המעורבים ביזמת ההצלה, הקשר של גורמים במערב לניסיונות ההצלה ועוד.

ההיסטוריון הפולני יאן גרבובסקי מתמודד במאמרו עם סוגיית "השטח האפור" של ההצלה. עניינו של גרבובסקי הוא בדרכי פעולתם של יחידים ומשפחות פולניות שפעלו להצלת יהודים תמורת כסף. המאמר מראה שגם בתוך קבוצה זו, שאינה נכללת בקטגוריה של חסידי אומות העולם שפעלו ללא תמורה, אפשר להצביע על קשת רחבה של מצבים והכרעות מוסריות.

המאמר וקובץ המקורות על סיכולה של התכנית לגירוש יהודי רומניה, פרי מחקרו של ההיסטוריון ז'אן אנצ'ל ז"ל, חושפים סיפור שאינו מוכר לרבים על אף חשיבותו הרבה. מתברר כי התכנית לשלח כ-300,000 יהודים רומנים למחנה ההשמדה בלז'ץ בשנת 1942 סוכלה כמעט ברגע האחרון בזכות יזמותיה ותושייתה של ההנהגה היהודית, לחצים בזירה הפוליטית הבין-לאומית והשפעתו האסטרטגית של המפנה שהחל להסתמן במלחמה בסתיו 1942.

מאמרו של אסף ידידיה מתאר את פעילותו של נתיב הבריחה מדרום פולין ודרום סלובקיה להונגריה ושבזכותו ניצלו מאות יהודים. במקרה הזה צלחה פעילות ההצלה בזכות יזמות התיאום ושיתוף פעולה בין מחתרות והנהגות יהודיות בארצות השונות.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016