זכור - אמונה בימי השואה

חודש סיון תשע"ה - שיעור תורה לקראת חג השבועות, בגטו קובנה


ממדף הספרים
אברהם מילגרם (עורך), עלה אתי בגורל: יהודים מצילים יהודים לנוכח ההשמדה, ירושלים: יד ושם, תשע"ה
האסופה הזאת עניינה יהודים שקיבלו עליהם להציל יהודים אחרים אף שהיו בעצמם קרבנות פוטנציאליים של מדיניות הפתרון הסופי של הנאצים. מדובר ביהודים שפעלו והסתכנו כדי להציל יהודים, מפני שתפסו בדרך כלל נכוחה את המציאות הרצחנית והיו מודעים לגורל הצפוי לכל היהודים. המצילים הללו ביקשו להציל יהודים רבים ככל האפשר בכל מיני דרכים, בין השאר בהברחת יהודים ליערות, בהקניית זהות בדויה, בהתארגנות מחתרתית במחנות לשם הצלת יהודים או בניסיונות לשאת ולתת עם הצורר. בשל מדיניות הפתרון הסופי שיישמו הנאצים ושותפיהם ולנוכח ההשלמה שגילו עמים שונים עם גורלם של היהודים לא היה ליהודים כמעט כל סיכוי להציל את עצמם, קל וחומר להציל אחרים. ניסיונות ההצלה של יהודים בידי יהודים הם אפוא בבחינת קריאת תיגר של מתי מעט שניסו לעשות את הבלתי אפשרי בנסיבות הנוראות ההן.
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016