זכור - אמונה בימי השואה


 • תמונה
  בתמונה: הקמת סוכה בגטו.

  9/24/2015

 • ממדף הספרים
  והסנה איננו אכל: סוגיות מימי השואה בראי ההלכה, ירושלים תשע"ה
  יחזקאל שרגא ליכטנשטיין

  9/24/2015

 • חודש תשרי תשע"ו - סוכות תש"ב בקולחוז רוסי


  ממדף הספרים
  האם מותר לבחור ישיבה להתנדב להיהרג תחת חברו? האם מותר ליהודי חסיד למסור את נפשו למיתה במקום רבו? האם מותר היה ליהודים שהבינו שמיתתם קרובה לאבד את עצמם לדעת? כיצד יש להתייחס למתאבדים הללו? האם מרד היהודים בוורשה נחשב למעשה התאבדות שקירב את מותם של המורדים והעמיד בסכנה את יהודי הגטו או שיש לראות בו מעשה של קידוש השם, מלחמת מצווה בגרמנים? האם מותר היה לראשי היודנרטים להכין רשימות גירוש על פי דרישת הגרמנים ולמסור חלק מן האנשים – בדרך כלל הזקנים, החולים והילדים – כדי להציל את השאר?
  השאלות הללו ואחרות מתקופת השואה נידונות בספרו של יחזקאל שרגא ליכטנשטיין
  והסנה איננו אֻכָּל מתוך פרספקטיבה של עקרונות הדיון ההלכתי ועל-ידי שילוב של דיון הלכתי רחב בעל היבט היסטורי עם הדיון ההלכתי המועט שהתקיים מטבע הדברים בתקופת השואה. הדיון רחב היריעה, מן התנ"ך ומפרשיו, המשנה והתלמוד, מדרש ואגדה וספרות השו"תים – שאלות ותשובות – וספרי הלכה והגות מאז ועד ימינו, פותח צוהר לאופן התמודדות ההלכה וההגות היהודית עם שאלות של חיים ומוות, שאלות שבאו לידי ביטוי נורא מאין כמוהו בתקופת השואה.
  הדפסה

  חזרה לתחילת העמוד
  Claims Conference
  © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016