זכור - אמונה בימי השואה

חודש חשון תשע"ו - שבעים ושבע שנים ל"ליל הבדולח"


עדות
לתוך בית הכנסת, לקחו ספרי תורה לחצר ושם שרפו אותם. חזרנו לימי הביניים. כאשר הם עזבו, הלכו דודי ושני הבנים, הרימו את מה שנשאר, והחזירו את השרידים לבית הכנסת. ך בדרך הם פגשו באנשי ס"ס שהורו להם לבוא אתם לתחנת המשטרה. לא היה להם זמן ללכת הביתה, לא היה זמן להגיד שלום לאשה ולאם , לא היה זמן לקחת דברים חיוניים, ולא זמן לקחת טליתות ותפילין. שם מחוץ לתחנת המשטרה הם חיכו כל הלילה, בחודש נובמבר. הרב ד"ר משה הומן והחזן קנטור וייס היו יחד אתם. הם היו הראשונים מתוך כמה אלפי יהודים של ברסלאו שנלקחו לתחנה הזאת. ברבות הימים הם נשלחו לבוכנוואלד, מחנה הריכוז.

הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016