זכור - אמונה בימי השואה


 • ממדף הספרים
  בשביל הזיכרון – סדרה חדשה, 24 (תמוז תשע"ו), החינוך היהודי באירופה ערב תקופת השואה ובשואה, ביה"ס הבין-לאומי להוראת השואה, יד ושם.

  8/5/2016

 • עדויות
  כבוד המת בשואה

  8/5/2016

 • תמונה ד'
  מסע לוויה בגרודנה

  8/5/2016

 • תמונה ג'
  תפילת אשכבה בגטו וארשה

  8/5/2016

 • תמונה ב'
  לוויה בגטו לודז'

  8/5/2016

 • חודש אב-אלול תשע"ו - כבוד המת בשואה


   "אלא ט"ו באב מאי היא... רב מתנה אמר: יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה, ואמר רב מתנה: אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה 'הטוב והמטיב' – הטוב שלא הסריחו, והמטיב שנתנו לקבורה".
   (תלמוד בבלי, תענית, דף לא ע"א)

  • תמונה א'
   מסע לוויה בגטו וארשה 1941

   8/5/2016

  תמונה א'
  מסע לוויה בגטו וארשה 1941  מתוך ארכיון יד ושם.
  הדפסה

  חזרה לתחילת העמוד
  Claims Conference
  © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016