זכור - אמונה בימי השואה

חודש אב-אלול תשע"ו - כבוד המת בשואה


תמונה
מסע לוויה בגטו וארשה 1941מתוך ארכיון יד ושם.
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016