זכור - אמונה בימי השואה


 • ממדף הספרים
  דרשות משנות הזעם
  דרשות האדמו"ר מפיאסצנה בגטו ורשה, ת"ש–תש"ב,
  רבי קלונימוס קלמיש שפירא • עדויות
  עדויות ממקומות שונים • תמונה
  בית כנסת בטרביסוב – סלובקיה עולה בלהבות, 1940 • תמונה
  בית כנסת בחורבנו בוורשה – פולין • תמונה
  הריסות בית כנסת בפשמישל – פולין • חודש אב תשע"ז - שבעים וחמש שנה לגירוש הגדול של יהודי ורשה


  תמונה
  "ידו פרש צר על כל מחמדיה" (איכה א, י)

  "אמר רבי יהודה: בית הכנסת שחרב – אין מספידין בתוכו ואין מפשילין בתוכו חבלים ואין פורשין לתוכו מצודות ואין שוטחין על גגו פירות ואין עושין אותו קפנדריא, שנאמר: 'והשימותי את מקדשיכם…' – קדושתן אף כשהן שוממין" (מגילה כח, א).

  בתמונה: עמודים הרוסים בחצר בית הכנסת שולהויף בווילנה – פולין, 1946  מתוך ארכיון יד ושם.
  מס' קטלוג: 7557/8
  הדפסה

  חזרה לתחילת העמוד
  Claims Conference
  © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016