זכור - אמונה בימי השואה

חודש אדר תשע"ח - פורים בגרמניה הנאצית


תמונה
חגיגת פורים בגטו לודז'הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016