זכור - אמונה בימי השואה


 • ממדף הספרים
  גטו ורשה – הסוף

  1/18/2018

 • מן המחקר
  תכנית אירופה ההונגרית

  1/18/2018

 • עדויות
  פורים בגרמניה הנאצית

  1/18/2018

 • חודש אדר תשע"ח - פורים בגרמניה הנאצית


  תמונה
  חגיגת פורים בגטו לודז'  הדפסה

  חזרה לתחילת העמוד
  Claims Conference
  © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016