זכור - אמונה בימי השואה


 • ממדף הספרים
  גטו ורשה – הסוף

  1/18/2018

 • מן המחקר
  תכנית אירופה ההונגרית

  1/18/2018

 • עדויות
  פורים בגרמניה הנאצית

  1/18/2018

 • חודש אדר תשע"ח - פורים בגרמניה הנאצית


  ממדף הספרים
  חוי דרייפוס, גטו ורשה – הסוף אפריל 1942 – יוני 1943, ירושלים: יד ושם תשע"ח.
  הספר מביא את סיפורם של המוני היהודים שחיו ומתו בגטו ורשה מאפריל 1942 ועד יוני 1943. המחברת מתארת את חיי היהודים טרם הגירושים הגדולים לטרבלינקה בקיץ 1942, בוחנת את הכאוס של ימי השילוחים ועומדת על דפוסי ההתאוששות והחידלון האישיים והציבוריים של יהודי הגטו. על בסיס מאות מקורות היא מציגה את עולמו של האדם היהודי והחברה שבה הוא חי בצל גלי הרצח החוזרים ונשנים ואי-הוודאות שחוללו, ומתארת את חששותיהם, תקוותיהם ואשליותיהם של יהודי הגטו טרם פרוץ המרד כמו גם את אסונם הנורא במהלכו. ימי מרד גטו ורשה והתקופה שקדמה לו מוצגים בספר בהקשר רחב, וחלקן של תנועות הנוער והמחתרות מובא על רקע עולמם של כלל יהודי הגטו.


  הדפסה

  חזרה לתחילת העמוד
  Claims Conference
  © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016