זכור - אמונה בימי השואה

חודש ניסן תשע"ח - חג הפסח בגרמניה הנאצית


תמונה
"...שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו"
יהודים מסבים לשולחן ליל הסדר וקוראים את ההגדה, בנקודת פליטים בגטו ורשה.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016