זכור - אמונה בימי השואה


 • עדויות
  חג הפסח בגרמניה הנאצית

  3/18/2018

 • חודש ניסן תשע"ח - חג הפסח בגרמניה הנאצית


  תמונה
  "...שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו"
  יהודים מסבים לשולחן ליל הסדר וקוראים את ההגדה, בנקודת פליטים בגטו ורשה.  הדפסה

  חזרה לתחילת העמוד
  Claims Conference
  © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016