זכור - אמונה בימי השואה


 • עדויות
  חג הפסח בגרמניה הנאצית

  3/18/2018

 • חודש ניסן תשע"ח - חג הפסח בגרמניה הנאצית


  עדויות
  חג הפסח בגרמניה הנאצית
  ברלין 1934
  לילות סדר לסובלים ממצוקה. לקראת חג הפסח הקרוב מתכננת הקהילה היהודית בברלין, וכמוה אגודות רבות, לקיים לילות סדר בחלקים שונים של העיר למעוטי אמצעים וכך גם לנזקקים. משפחות רבות אינן יכולות להרשות לעצמן לקיים ליל סדר מכובד, לאנשים בודדים תחסר החברה, גם אם יש ביכולתם לשלם סכום הולם.
  בצד זה מפרסמת הנהלת הקהילה קריאה לחברי הקהילה לקיים יותר מבעבר, כל עוד ידם משגת, את המנהג היפה של הכנסת אורחים ולהזמין אליהם אורחים לשני לילות הסדר. משרדי הקהילה המתאימים מוכנים ברצון לתווך בין מזמינים למוזמנים. יש לקוות שמספר גדול מאוד של חברי קהילה ייענו לקריאה. יש לצפות גם שקהילות יהודיות אחרות ייקחו דוגמה מברלין.
  [פורסם ב: Israelitisches Familienblatt, February 22, 1934, p. 14, מצוטט אצל יעקב בורוט, הפרקטיקה הדתית של יהודי גרמניה בימי השלטון הנאצי (1933—1938) והשתקפותה בעיתונות היהודית הגרמנית, ירושלים: יד ושם, תשע"ז, עמ' 164—165]

  ברלין 1936
  פסח בקהילות היהודיות
  איגוד הקהילות היהודיות בפרוסיה שלח חוזר לקהילות המסונפות לו ובו נאמר:
  [...] ככל האפשר יש לדאוג לכך ששום יהודי לא יישאר בפסח הזה בלי סדר. שום יהודי אסור שיודר מכך. במקום שיש קשיים כלכליים, אנו מבקשים מהקהילות שלנו ומהארגונים הקיימים בתוכן להטות שכם.
  בקהילות קטנות מאוד שבהן אי אפשר למעשה לחגוג את חג הפסח, שבהן אי אפשר לקיים תפילות, אנו מבקשים להשתדל כי המתגוררים שם יוזמנו לקהילה המתאימה הסמוכה, כדי ששם תהיה להם אפשרות לחוג את החג.
  נוסף על כך אנו מבקשים כי היזמה שנקטנו בחג הסוכות שעבר להבאת ילדים ממקומות קטנים לחג הסוכות תועבר באותה רוח גם לחג הפסח.
  [פורסם ב: Gemeindeblatt der juedischen Gemeinde zu Berlin, March 22, 1936, p. 10, מצוטט אצל יעקב בורוט, הפרקטיקה הדתית של יהודי גרמניה בימי השלטון הנאצי (1933—1938) והשתקפותה בעיתונות היהודית הגרמנית, ירושלים: יד ושם, תשע"ז, עמ' 171—172]


  הדפסה

  חזרה לתחילת העמוד
  Claims Conference
  © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016