זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������


"יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק" (תהלים קז, יד)

בתמונה: ניצולים ממחנה ברגן בלזן לאחר השחרורמתוך ארכיון יד ושם.
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016