זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������


"ביום ההוא תהיה מהומת ה' רבה בהם והחזיקו איש יד רעהו ועלתה ידו על יד רעהו"
(זכריה יד, יג)

בתמונה:
יהודים שגורשו משירפיץ ואלכסנדר, בנקודת פליטים בגטו וורשה



הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016