זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������


"ישבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל" (תהלים קז, י)

בתמונה: פלוגות העבודה בפעולההדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016