זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������


תהלוכה של בני עקיבא במחנה שארית הפליטה לנדסברגהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016