זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������


תהלוכה של בני עקיבא במחנה שארית הפליטה לנדסברג



הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016