זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������


בתמונה: שיעור בבית ספר במרישין, לודז'הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016