זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


בתמונה: שיעור בבית ספר במרישין, לודז'הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016