זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������בתמונה: התכנסות אבל בפונאר, תשרי 1944הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016