זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������


תמוז תשס"ט יהדות רוסיה הקרפטית בשואה
בתמונה: מצבת זיכרון לקהילת אונגווארהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016