זכור - אמונה בימי השואה

������������


"כי אתה תאיר נרי ה' אלקי יגיה חשכי" (תהילים יח, כט)
הדפסה

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016