זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


מתוך הפיוט "ונתנה תוקף" הנאמר בתפילת מוסף לימים הנוראים.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016