זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


בתמונה: מורה ותלמידים בגטו לודז'הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016