זכור - אמונה בימי השואה

������������
בתמונה: בית הספר חורב בקובילניקהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016