זכור - אמונה בימי השואה

������������
בתמונה: בית הספר יבנה בקוניןהדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016