זכור - אמונה בימי השואה

������������
בתמונה: פליטים יהודים ששוכנו בבית כנסת, פולין 1939הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016