זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������


בתמונה למטה: לימוד תורה במחנה העקורים צלסהיים



הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016