זכור - אמונה בימי השואה

������������������������������������������������������������������������������������������������������������


"חמישה דברים ארעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז... ושרף אפסטמוס את התורה..." (משנה, תענית, פרק ד משנה ו)בתמונה: פריקת ספרים יהודיים מוחרמים בהונגריההדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016